slovensky | english

Sekcie / Sekcia CT a MR


Lhermitte-Duclos Disease
(02/11/09)

Lhermitte-Duclos Disease /LDD, dysplastický gangliocytóm mozočka/ -  MR obraz.
 
Belan, V., Smíšek, M., Pružincová, Ľ., Moczová, J., Peterský, D., Daniš, D.1, Biksadský, P.2 
Rádiodiagnostická klinika SPAM, 1Ústav patologickej anatómie SPAM, 2Neurochirurgická klinika SPAM a LF UK, FNsP ak. L. Dérera, Bratislava

Anamnéza: 
30-ročná pacientka bola prijatá na Neurochirurgickú kliniku 2 týždne po pôrode s úpornými bolesťami hlavy, vertigom a hypakúzou.

Zobrazovacie vyšetrenia: 
CT: hypodenzná léziu v pravej hemisfére mozočka a hydrocefalus.

MR:  v pravej mozočkovej hemisfére pruhovaná hyperintenzívnu expanziu  v T2 VO (obr. 1), hypointenzívna  v T1 VO, bez zmeny postkontrastne  

(obr. 2 - v tranzverzálnej rovine, obr. 3 - v koronárnej rovine, obr. 4 - v sagitálnej rovine).