slovensky | english

Sekcie / Sekcia CT a MR


Smernice
(02/11/09)

Tieto kritériá a protokoly nie sú striktným predpisom, ale návodom na zhotovenie vlastných protokolov odrážajúcich technické parametre CT prístroja a dokumentačnej jednotky, s ktorými sa pracuje. Vlastné CT protokoly a ich implementácia do dennej prevádzky CT pracoviska je bezpodmienečnou súčasťou kontinuity procesu zabezpečovania a kontroly kvality CT vyšetrenia.1. HLAVA
  

2. TVÁR A KRK
 

  

3. HRUDNÍK4. ABDOMEN A PANVA

5. CHRBTICA

6. KOSTI A KĹBY