slovensky | english

Sekcie / Sekcia vaskulárnej a intervencnej rádiológie


Vedenie
(02/11/09)

predseda: MUDr. Vladimír Javorka 
tajomník: MUDr. Karol  Mitacz 
člen výboru: MUDr. Stanislav  Okapec 
člen výboru: MUDr. Emil  Tvrdík, PhD. 
člen výboru: MUDr. Ivan  Vulev