slovensky | english

Sekcie / Sekcia mamárnej diagnostiky


Prezentácie
(02/11/09)

Dostupné prezentácie sú zverejnené so súhlasom autorov, neprešli korektúrou, za ich obsah a za gramatickú úpravu zodpovedá autor.1. Repovský A.: Možnosti rádiodiagnostiky intestinálnej ischémie.

2. Marková I.: Naše skúsenosti s MR  muskuloskeletálneho systému u detí. Zoznam použitej literatúry.
3. Slobodníková J., Ivanova S.: Solídne ložiskové zmeny prsníka - sonomorfologické kritériá v korelácii s výsledkami cytologických a histologických vyšetrení.

4. Slobodníková J.: Podmienky pre mamodiagnostiku na Slovensku.
5. Repovský A.: Hľadanie rádiologických informácií na internete (na www).
6. Slobodníková J.: Implementácia odporučaní a štandardov v praxi mmg pracovísk. 
7. Belan V., Srbecký M., Gajdoš M.: Bod obratu (break-even point) - význam v ekonomike rádiologických vyšetrení .
8. Repovský A., Bilický J.: Štandardné spôsoby vyšetrovania v neurorádiológii.
9. Bilický J.,  Kadlečík R.,  Belan V.,  Repovský A.: Ako ďalej v doškoľovaní (Požiadavky na špecializáciu v rádiológii)
10. Chalányi Ľ. - Danišov SX stent - kazuistika