slovensky | english

Sekcie / Sekcia mamárnej diagnostiky


Smernica pre štandardné vykonávanie RDG diagnostiky ochorení prsnej žľazy
(02/11/09)

Tieto smernice sú pripravované členmi výboru SRS v snaha skvalitniť a štandardizovať vykonávanie  diagnostiky ochorení prsníkov. Sú určené členom SRS, ale aj iným lekárom vykonávajúcim túto diagnostiku.
 1. Mamografia
 
2. Európske kritériá kvality pre mamografické snímky


 2. Ultrasonografia prsníkov


 3. Duktografia


 4. MR – mamografia


 5. Invazívna RDG diagnostika