slovensky | english

Novinky
Podujatia SRS v roku 2017
(02/12/17)

Podujatia SRS v roku 2017

 

 

29.1.-3.2.2017 - WINTER FORUM PATRIA – Intervenčná rádiológia, Mamológia

 

6.-8.4.2017 - Postgraduálny kurz, Smolenice - Hrudník - Pľúca a srdce

 

19.-20.5.2017 - XL. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES – Urorádiológia – Bardejov /60 r. MUDr. A. Havrilla/

 

23.6.2017 - Mamotrendy - Trenčín

 

29. 9.-1.10.2017 - Postgraduálny kurz, Stará Lesná – Pediatria

 

8.11.2017 IDOR - Kežmarok /120 rokov od zakúpenia prvého RTG na Slovensku/

 

15. – 16. november 2017 - LAND 2017 – LÁNYIHO NEURORÁDIOLOGICKÉ DNI

50. výročie založenia Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM

 

8.12. 2017 - Chyby a omyly v mamodiagnostike – Trenčín