slovensky | english

Archiv
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>

Slovenská rádiológia Ročník 20   2/ 2013

Rádiologická klinika s.r.o. GUTTA Slovakia s.r.o. a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Slovenská rádiologická spoločnosť SLS Sekcia mamárnej diagnostiky V á s p o z ý v a j ú na IX. Medzinárodnú ...

Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin a Slovenská rádiologická spoločnosť Vás pozývajú na Lányiho neurorádiologické dni – LAND 2013 26. – 27. september 2013 MARTIN viac informácií na stránke ...

Rádiologická klinika lekárskej fakulty UK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vás pozývajú na POSTGRADUÁLNY KURZ 04. – 06. apríla 2013 Postgraduálny kurz je už obsadený.

Rádiologická klinika lekárskej fakulty UK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vás pozývajú na   XXXVIII. Slovenský rádiologický kongres   09.-11. mája 2013 Kongresové ...

Rádiologická klinika lekárskej fakulty UK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vás pozývajú na SUMMER FÓRUM 24. - 29. augusta 2013 Kongresové centrum Hotel Stupka, Tále, Nízke ...

Lekárska Fakulta UK, Slovenská rádiologická spoločnosť pod patronátom dekana LF UK Bratislava

"Medzinárodný deň rádiológie"

I. Rádiologická klinika lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vás pozývajú na XX. MEDZINÁRODNÉ RÁDIOLOGICKÉ WINTER FÓRUM 03. - 09. februára 2013 ...

POZVÁNKA   -   PRVÁ  INFORMÁCIA  –  PRIHLÁŠKA Sekcia mamárnej diagnostiky  Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS Rádiologická klinika s.r.o. Trenčín Fakulta zdravotníctva Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s firmou SIEMENS

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>