slovensky | english

Archiv
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

  Slovenská rádiologická spoločnosť   Sympózium


RÁDIOLOGICKÁ  KLINIKA LF UK, SZU a UNB

v spolupráci so Slovenskou angiologickou spoločnosťou Slovenskou rádiologickou spoločnosťou Slovenskou spoločnosťou cievnej chirurgie Mestským úradom v Banskej Štiavnici Štátnym archívom v Banskej Štiavnici Nemocnicou v ...

Slovenská rádiológia Ročník 22   1/ 2015

Milé kolegyne a kolegovia, pri príležitosti XXXIX. Slovenského rádiologického kongresu s  medzinárodnou  účasťou,  ktorý  sa  bude konať v termíne 15. - 16. mája 2015 ...

Rádiologická klinika s.r.o. GUTTA Slovakia s.r.o. a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Slovenská rádiologická spoločnosť SLS Sekcia mamárnej diagnostiky   V á s p o z ý v a j ú


 II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA v Bratislave Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava organizujú  

  Slovenská rádiologická spoločnosť NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>