slovensky | english

Ako na to
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Úvod: Náhla cievna mozgová príhoda je po ochoreniach kardiovaskulárneho systému a nádoroch treťou najčastejšou príčinou smrti v západnom svete. Stenóza karotickej artérie je  najvýznamnejším rizikovým faktorom pre vznik mozgového infarktu. Iba menšina pacientov s ochorením karotickej ...

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.Cervikálna chrbtica

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.RamenoZápästie

Úvod ...

Podľa WHO sú indikácie na kostnú denzitometriu následujúce: Rtg nález osteopénie (osteoporózy) alebo deformity chrbtice ...

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.OrbityPND

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.Lebka -  celkovoUrgentné ...

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.Circulus Willisii

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.Hrudník - srdce Perikarditída

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.Hrudník celkovo

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>