slovensky | english

Ako na to
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Klinická rádiológiaPožiadavky na špecializáciu vo všeobecnej rádiológii.Obsah: 1. Základné znalosti 2. Tréningové programy 3. Tréningové inštitúcie Článok 1   Základné znalosti 1.1. Základné vedy       a/ fyzikálne ...

I. ÚVOD,  DEFINÍCIA A CIELE ...

IV. PRIESTOROVÁ ŠPECIFIKÁCIAVOD, DEFINÍCIA A CIELE ...

IX. INTERPRETÁCIA VYŠETRENIA ...

Duktografia
(02/16/09)
I. ÚVOD A DEFINÍCIA ...

 I. ÚVOD A  DEFINÍCIA ...

 IV. Kvalifikačné predpoklady personálu ...

VIII. Komplikácie ...

Indikácia a stav pacienta:

Úvod:Diagnostika a liečba renálneho arteriálneho ochorenia sa v priebehu času vyvíjali a v posledných rokoch tu došlo k podstatnej zmene . Hoci už roku 1836 Bright ako prvý upriamil pozornosť na vzťah medzi hypertenziou, renálnou chorobou a hypertrofiou myokardu, až v ďalšom storočí Goldblatt ...

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>