slovensky | english

Ako na to
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.1.  CHRBTICA

Európske kritériá kvality rtg snímky hrudníkaKritériá kvality a protokoly pre inkrementálne CT vyšetrenie hrudných orgánov

Európske kritériá kvality natívnej snímky brucha / močový systém Kritériá kvality a protokoly pre inkrementálne CT vyšetrenie ...

Tieto smernice sú pripravované členmi výboru SRS v snaha skvalitniť a štandardizovať vykonávanie  diagnostiky ochorení prsníkov. Sú určené členom SRS, ale aj iným lekárom vykonávajúcim túto diagnostiku.Mamografia

Tieto smernice sú pripravované členmi výboru SRS v snaha skvalitniť a štandardizovať vykonávanie diagnostiky ochorení ciev. Sú určené členom SRS, ale aj iným lekárom vykonávajúcim túto diagnostiku.Smernica pre ...

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.1.  HLAVALebka ...

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.1.  Hrudník - srdcePerikarditída

Striktne sa doporučuje používať tieto protokoly spolu a so zohľadnením obsahu kritérií kvality a protokolov pre inkrementálny spôsob CT vyšetrenia.1.  ABDOMEN 1

Tieto kritériá a protokoly nie sú striktným predpisom, ale návodom na zhotovenie vlastných protokolov odrážajúcich technické parametre CT prístroja a dokumentačnej jednotky, s ktorými sa pracuje. Vlastné CT protokoly a ich implementácia do dennej prevádzky CT pracoviska je bezpodmienečnou súčasťou kontinuity procesu zabezpečovania a kontroly kvality CT vyšetrenia.1. HLAVA

Európske kritériá kvality rtg snímky lebkyKritériá kvality a protokoly pre inkrementálne CT vyšetrenie hlavy, tváre a krku

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>