slovensky | english

Kongres
XL. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES a CELOSLOVENSKÝ ODBORNÝ SEMINÁR RÁDIOLOGICKÝCH TECHNIKOV
(02/10/09)

 

Slovenská rádiologická spoločnosť

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

C&C Slovakia s r.o.

Spolok lekárov v Bardejove

Regionálna a subregionálna lekárska komora

Spoločnosť rádiologických asistentov SR

Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov

Mesto Bardejov

Bardejovské Kúpele, a.s.

 

pod záštitou

JUDr. Ing. Tomáša Druckera

ministra zdravotníctva SR

a

MUDr. Petra Chudíka

predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 

usporiadajú v termíne

 

19.05. - 20.05.2017

 

XL. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ

KONGRES

a

 CELOSLOVENSKÝ ODBORNÝ SEMINÁR

RÁDIOLOGICKÝCH TECHNIKOV

 

 

 Miesto konania: Hotel ALEXANDER – Bardejovské Kúpele

Hotel OZÓN – Bardejovské Kúpele 

Téma:

URORÁDIOLÓGIA,

VÁRIA 

 

Čestné predsedníctvo:

 

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD

Prezident Slovenskej rádiologickej spoločnosti a XL. SRK

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc

Predseda Rádiologickej spoločnosti ČLS, JEP

MUDr. Boris Hanuščak

Primátor mesta Bardejov

MUDr. Július Zbyňovský MPH

vedúci odboru zdravotníctva – krajský štátny lekár - VÚC Prešov

Ing. JUDr. Jaroslav Komora

Generálny riaditeľ Bardejovských Kúpeľov, a.s.

MUDr. Marián Petko, MPH

Prezident ANS, riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Primár MUDr. Andrej Havrilla

Hlavný koordinátor