slovensky | english

Kongres
XL. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES a CELOSLOVENSKÝ ODBORNÝ SEMINÁR RÁDIOLOGICKÝCH TECHNIKOV
(02/10/09)

 

Slovenská rádiologická spoločnosť

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

C&C Slovakia s r.o.

Spolok lekárov v Bardejove

Regionálna a subregionálna lekárska komora

Spoločnosť rádiologických asistentov SR

Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov

Mesto Bardejov

Bardejovské Kúpele, a.s.

 

pod záštitou

JUDr. Ing. Tomáša Druckera

ministra zdravotníctva SR

a

MUDr. Petra Chudíka

predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 

usporiadajú v termíne

 

19.05. - 20.05.2017

 

XL. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ

KONGRES

a

 CELOSLOVENSKÝ ODBORNÝ SEMINÁR

RÁDIOLOGICKÝCH TECHNIKOV

 

 

 Miesto konania: Hotel ALEXANDER – Bardejovské Kúpele

Hotel OZÓN – Bardejovské Kúpele 

Téma:

URORÁDIOLÓGIA,

VÁRIA 

 

Čestné predsedníctvo:

 

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD

Prezident Slovenskej rádiologickej spoločnosti a XL. SRK

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc

Predseda Rádiologickej spoločnosti ČLS, JEP

MUDr. Boris Hanuščak

Primátor mesta Bardejov

MUDr. Július Zbyňovský MPH

vedúci odboru zdravotníctva – krajský štátny lekár - VÚC Prešov

Ing. JUDr. Jaroslav Komora

Generálny riaditeľ Bardejovských Kúpeľov, a.s.

MUDr. Marián Petko, MPH

Prezident ANS, riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Primár MUDr. Andrej Havrilla

Hlavný koordinátor 

Dostupné dokumenty