slovensky | english

Dokumenty

Dôležité dokumenty teraz sú tiež u nás dostupné. Nová koncepcia odboru Rádiológia.

Radiology Training in Europe - súčasné odporúčania EAR pre vzdelávanie v rádiológii

Úvod: Európske kritériá kvality boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné ľahko implementovať do praxe rdg oddelení bez toho, že by bolo potrebné špeciálne ...

Refferal guidelines for Imaging European Commission. Radiation Protection 118.(Indikačné kritériá pre rádiológiu).

31997L0043Council ...