slovensky | english

Presentations / Prezentácie
Prezentácie
(10/19/08)

 Dostupné prezentácie sú zverejnené so súhlasom autorov, neprešli korektúrou, za ich obsah a za gramatickú úpravu zodpovedá autor.

XIX. medzinárodné rádiologické WINTER FÓRUM 2012

 1. Repovský A.: Eurokriteria hrudnika
 2. Lehotská V., Rauová K.: Benígne afekcie mliečnej žľazy v MR obraze
 3. Lehotská V., Rauová K.: Základné princípy a indikácie MR mamografie
 4. Lehotská V., Rauová K.: „High risk“ a malígne prsníkové lézie v MR obraze

MR sympózium Donovaly 2009

 1. Mechl M.:Kontastní látky pro vyšetření pomocí magnetické rezonance
 2. Morvay P., Daňová M.: Benígne lézie pečene
 3. Repovský A.: Difúzne ochorenia heparu
 4. Miština Ľ.: MRCP (Možnosti zobrazenia žlčových ciest pomocou MR)
 5. Marková I., Adamcová-Selčanová S., Okapec S.: Postavenie MR v transplantačnom programe pečene
 6. Fabčin J.: MRA, princípy a technika
 7. Belan V.: MR diagnostika HCC - význam pečeňovo-špecifických kontrastných látok
 8. Geryk B.: MR angiografia tela

Kongres SRS 2009

 1. Fabianová K.: Maxilofaciálna trauma
 2. Repovský A., Štofčíková M.: Edém kostnej drene kolena
 3. Havrilla A., Harčarufka Š.: Naše Skúsenosti s ozónoterapiou
 4. Lesný P., Malík M., Bilický J., Belan V., Slezák V., Tomka J., Šefránek V.: Význam endovaskulárnych intervencií pri riešení venóznych kompresívnych syndrómov
 5. Belan V., Pružincová Ľ., Moczová J., Andrisová J., Jezberová M., Foltínová A: Osteonekróza asociovaná s chemoterapiou
 6. Miština Ľ., Kaliská G., Galanda M., Mištinová J.: Kardiostimulátor, neurostimulátor a magnetická rezonancia
 7. Bilická Z., Andrisová J., Pružincová Ľ., Belan V.: Patelofemorálny syndróm alebo prečo mladé koleno bolí?
 8. Šprindrich J.: Pata  -  nejen Achillova (radiologická studie)
 9. Vavrečka A.: Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia

Ostatné podujatia

 1. Repovský A., Bilický J.: Štandardné spôsoby vyšetrovania v neurorádiológii.
 2. Bilický J.,  Kadlečík R.,  Belan V.,  Repovský A.: Ako ďalej v doškoľovaní (Požiadavky na špecializáciu v rádiológii)
 3. Chalányi Ľ. - Danišov SX stent - kazuistika
 4. Repovský A., Štofčíková M., Šuľak M., Sousedeková I., Šlepecký V.:Moderná zobrazovacia diagnostika akútnej cerebrálnej ischémie
 5. Repovský A.: PACS a „bezfilmová nemocnica“
 6. Repovský A.: Súčasná rádiodiagnostika  kraniocerebrálnej traumy
 7. Repovský A.: MR diagnostika degeneratívnych ochorení chrbtice
 8. Repovský A.: Staging a stratégia zobrazovania tumorov pankreasu

Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.
Dostupné dokumenty