slovensky | english

Podujatia
<< < 1 2 > >>

  Už uskutočnené podujatia   30.01. - 06.02.2010 I. RÁDIOLOGICKÁ KLINIKA LFUK a FNsP pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti usporiadajú v termíne 30.01. - 06.02.2010 Vysoké Tatry, Štrbské ...

  Už uskutočnené podujatia    04.03. - 08.03.2010 ECR 2010 Termín: 4.-8.  Marec  Miesto: Austria Center Vienna 1220 Vienna, Austria Bližšie informácie:  http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/ecr_2010.htm   13.05. - 15.05.2010 ESOR GALEN Foundation ...

23.04. - 25.04.2009 36. Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou v PIEŠŤANOCH v hoteli Balnea Esplanade Palace **** a v Kongresovej sále SLK na kúpeľnom ostrove. Definitívny program kongresu ...

06.03. - 10.03.2009 ECR 2009, Vienna, Austria, office@ecr.org,  www.ecr.org   30.08. - 03.09.2009 WFUMB 2009 Sydney Ultrasound World Congress, Sydney, Australia, Ultrasound   24.09. - 26.09.2009 5th International Congress on MR-Mammography, Jena, Germany, Breast   05.10. ...

<< < 1 2 > >>