slovensky | english

O spoločnosti / Zástupcovia pre Junior Radiologist Forum
Zástupca pre Junior Radiologic Forum
(02/16/09)

MUDr. Martin Števík
Rádiodiagnostická klinika 
Martinská fakultná nemocnica 
Kollárova 2   036 59 Martin

tel.: 043/4203621; 4203740

e-mail: mstevik@mfn.sk