slovensky | english

O spoločnosti / Výbor SRS
Výbor SRS
(02/10/09)

Prezident: 

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. 
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova10, 812 50 Bratislava
tel. +421 2 59249 -178 (-186,1-87,-212)
fax. + 421 2 59249 -188
e-mail: 
vlehot@ousa.sk , lehotska@yahoo.com

 

Viceprezident: 

MUDr. Andrej Repovský, PhD. 
Rádiologické oddelenie
Nemocnica A. Leňa, n.o. 
066 36 Humenné 
tel.: 057/7706499,7706495 
fax: 057/7754470 
e-mail: 
repovsky@radiologia.sk
 

Vedecký sekretár: 

Doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Rádiologická klinika LFUK, SZÚ, a UNB
Mickiewiczova 13, 81367, Bratislava

e-mail: janamistinova@gmail.com

 

Pokladník:

Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
I. Rádiologická klinika LFUK  
Mickiewiczova 13 
813 69 Bratislava 
tel./fax.: 02/52492729 
e-mail: 
bilicky@pe.unb.sk , bilicky@faneba.sk

 

Členovia výboru: 


MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.
Rádiologická klinika Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59,
Martin
tel.: + 421 43 4203 621
e-mail: zelenak@unm.sk

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. 
Rádiologická klinika, s.r.o.
K dolnej stanici 18   911 01 Trenčín 
tel.: 032/6526672, 73, fax - 74 (RDG klinika)
 032/6524521 (TnUAD); 0910 948 114
e-mail: slobodnikova@tnuni.sk

MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Rádiodiagnostická klinika
Nemocnica akad.L.Dérera
Fakultná nemocnica Bratislava
02/59542597
e-mail: 
v.belan@fnderera.sk
 
MUDr. Štefan Harčarufka
RDG odd. NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
0905 397 837
e-mail: harcarufkas@gmail.com, stefanharcarufka@nsp-bardejov.sk

MUDr. Andrej Klepanec, PhD.
Rádiologická klinika FN Trnava
A. Žarnova 11
91775 Trnava
Tel.: +421 33 5938 951
Fax.: +421 33 5938 958
Email: andrej.klepanec@fntt.sk