slovensky | english

Podujatia
Akcie SRS v roku 2009
(02/11/09)

23.04. - 25.04.2009

36. Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou v PIEŠŤANOCH v hoteli Balnea Esplanade Palace **** a v Kongresovej sále SLK na kúpeľnom ostrove.

Definitívny program kongresu

viac o kongrese

  

05.10. - 09.10.2009

Erasmus Course MRI of the Musculo-skeletal System

BRATISLAVA 5th - 9th October 2009

Introduction             ERASMUS Course MRI - Program           Erasmus flyer MS Bratislava 

 

23.10. - 24.10.2009

"Pozývame Vás na MR sympózium, ktoré sa uskutoční pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti a SLS: Postkontrastné versus natívne MR vyšetrenie na tému: MR vyšetrenie pečene, MR angiografia, farmakokinetika kontrastných látok, vária.
23. - 24. október 2009, registrácia od 16.00 hod. Šport Hotel Donovaly

Definitívny program MR sympózium Donovaly 2009

Pozvánka na sympózium

Potvrdenie o účasti, návratka

 

05.11. - 08.11.2009

Lekárska Fakulta UK, Slovenská rádiologická spoločnosť pod patronátom dekana LF UK Bratislava Prof. MUDr. Petra Labaša, CSc. organizuje v termíne: 5. - 8. novembra 2009 IV. POSTGRADUÁLNY KURZ LF a SRS
na tému: Urorádiológia

Smolenice, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok

 

December 2009

8.12.2009 

Chyby a omyly 2009 – akcia zrušená

Pozývame Vás na tretiu pracovnú konferenciu mamodiagnostikov s témou prezentácií vlastných chýb a omylov s podtémou : Artefakty, kvalita zobrazenia MG, USG, kontrola kvality – vplyv na možné chyby a omyly


Termín konferencie : UTOROK 8.12.2009, 9.00 – 17.00 hod
Miesto konania : Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Chyby a omyly 2009 -pozvánka.doc

 

10.12.2009

Milí mladí rádiológovia, srdečne Vás pozývame na PREDVIANOČNÝ RÁDIOLOGICKÝ SEMINÁR na tému AAA – Aneuryzma abdominálnej aorty.

Seminár sa uskutoční 10.12.2009 so začiatkom o 14:00 v konferenčných priestoroch NÚSCH, a.s. a organizuje ho Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) pri Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS).

Medtronic - pozvánka

 

Dostupné dokumenty