slovensky | english

Novinky
Podujatia SRS v roku 2019
(02/12/17)

 Podujatia SRS v roku 2019

 

3.-7. 2. 2019 - XXVI. WINTER FÓRUM – GIT

 

Apríl 2019 – Rádiologické sympózium, Smolenice. Téma: Uro-gynekológia

 

Máj 2019 - 41. Slovenský rádiologický Kongres Bratislava,

Téma: Intervenčná rádiológia, neurorádiológia, abdomen

 

 

Október 2019 – Rádiologické sympózium, Smolenice, Téma: Intervenčná rádiológia