slovensky | english

Podujatia
Podujatia SRS v roku 2018
(02/12/17)

Podujatia SRS v roku 2018

 

28.1.-2.2.2018 

XXV. WINTER FORUM, PATRIA – Hrudník /pľúca, srdce/

 

12.-14.4.2018 Rádiologické sympózium, Smolenice. Téma: Neurorádiológia

 

16.6.2018 Mamotrendy, Trenčín,

 

11.-13.10.2018, Rádiologické sympózium Smolenice, Téma: Muskuloskeletálny systém

 

9.11.2018 IDOR – UNB Mickiewiczova -  120 rokov od zakúpenia prvého rtg prístroja

 

 

7.12.2018 Chyby a omyly v mamológii, Trenčín