slovensky | english

Archiv
Chyby a omyly v mamodiagnostike 09.12.2016 - Trenčín
(10/10/16)

V piatok  09.12. 2016 sa v aule TnUAD

konajú

IX  Trenčianske

chyby a omyly v mamodiagnostike

POZVÁNKA   -   PRVÁ  INFORMÁCIA    PRIHLÁŠKA

Sekcia mamárnej diagnostiky  Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

Rádiologická klinika s.r.o. Trenčín

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s firmou SIEMENS

 

Vás pozývajú na ôsmu pracovnú konferenciu mamodiagnostikov a mamológov  s témou prezentácií vlastných chýb a omylov s hlavnou témou :

 

Problematika denzných  žliaz a karcinómu prsníka mladých žien. BI-RADS 3.

 Intervencie. Varia.

 

Termín konferencie : PIATOK, 9. 12.2016,  8.30 – 17.30 hod

Miesto konania : Aula Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská ul. 2, Trenčín

 

Odborná garancia:

Prim. MUDr. H. Bartoňková, Brno

MUDr. D. Houserková, PhD., Olomouc

Prim. MUDr. M. Skovajsová, PhD,

Doc. MUDr. V. Lehotská, PhD, Bratislava

Doc. MUDr. J. Slobodníková, CSc., h. Prof., Trenčín

Informácie a kontakt :

 Doc. MUDr. Jana Slobodníková , CSc., h. Prof.( jana.slobodnikova@tnuni.sk, 0917 313323 )  

Mgr. Jana Jačová ( jana.jacova@danubia-snack.sk 0917 313314 ), heslo – chyby a omyly  

Prihlášky:do 20.11.2016 – aktívna účasť, pasívna účasť do 6.12.2016, aj na mieste konania akcie

 

Organizačný výbor

Mgr. Jana Jačová, Mgr.Miroslav Černický, PhD., doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. , RNDr. Vladimír Meluš, PhD, MPH., RNDr. Zdenka Krajčovočová, PhD, RNDr, Katarína Kašlíková