slovensky | english

Archiv
SUMMER FÓRUM - Chyby a omyly v diagnostike – Akútna medicína, 27. - 30. augusta 2016
(05/16/16)

RÁDIOLOGICKÁ  KLINIKA LF UK, SZU a UNB

pod patronátom

Slovenskej rádiologickej spoločnosti

 

usporiadajú
postgraduálne sympózium

v termíne

 27. - 30. august 2016

NÍZKE TATRY, TÁLE

Hotel STUPKA***

RÁDIOLOGICKÉ SUMMER FÓRUM

 

Téma:

Chyby a omyly v diagnostike
Akútna medicína

Organizačné zabezpečenie: C&C Slovakia s.r.o.