slovensky | english

Archiv
MAMMO TREN-D´ 2016, 24.6. Trenčín
(05/02/16)

Rádiologická klinika s.r.o.
GUTTA Slovakia s.r.o.
a
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Slovenská rádiologická spoločnosť SLS
Sekcia mamárnej diagnostiky
a zástupci z
Českej rádiologickej spoločnosti
a
Bulharskej rádiologickej spoločnosti

V á s p o z ý v a j ú

na XII. Medzinárodnú vedeckú konferenciu mamológov

„ MAMMO TREN-D´ 2016 “

konanú pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

24.6. 2016, aula TnUAD Študentská ul., Trenčín

 

Dostupné dokumenty