slovensky | english

Archiv
Nove kompendium Muskuloskeletalni radiologie
(03/04/16)

http://anatrad.com/kompendium_muskuloskeletalniho_zobrazovani/
KLIKNI NA ADRESU NA TÍMTO TEXTEM,
TAM JE UKÁZKA OBSAHU A NĚKOLIKA STRAN KNIHY
VČETNĚ REJSTÍŘKU A PAMĚTÍ PROF. KOLÁŘE

 

ANOTACE

Kniha shrnuje současné poznatky o zobrazování pohybového aparátu a měkkých tkání a diferenciální diagnostiku (DD) onemocnění na rtg, CT, MR, sonografických i PET-CT obrazech. Traumatologická část popisuje anatomii na různých zobrazovacích metodách (ZM) a obsahuje často hodnocené metrické údaje. Dále popisuje poranění jednotlivých oblastí, včetně klasifikací používaných v radiologii, ortopedii a traumatologii.
Netraumatologické části knihy zahrnují obecnou semiologickou DD kostí, kloubů a měkkých tkání, topografické řazení onemocnění a členění typů a stupňů chorob dle zobrazovacích znaků.Následuje kapitola s výčtem nejčastějších operací pohybového aparátu, s pooperačními změnami a komplikacemi na ZM. Na závěr shrnujeme zásady poučení pacienta před diagnostickým ozářením, zásady radiační ochrany a typy a zásady užití kontrastních látek.
Kniha končí vzpomínkami nestora osteologické radiologie profesora Koláře. Potřebám rychlé orientace v běžné interpretační praxi slouží 174 schémat obsahujících více jak 300 obrázků, 134 tabulek, 574 křížových odkazů a přes 2500 hesel v rejstříku. Knihu snad využijí nejen radiologové, ale i ortopedi a traumatologové a tím přispěje k tolik potřebné interdisciplinární spolupráce. Pomocí unikátního kódu v knize má každý její vlastník on-line přístup na stránkách www.anatrad.com/cz k elektronické verzi původního Kompendia diagnostického zobrazování a k dalším 4 medicínským databázím.