slovensky | english

Podujatia
Akcie SRS v roku 2014
(10/08/13)

 2.2. - 7.2.2014

XXI. MEDZINÁRODNÉ RÁDIOLOGICKÉ WINTER FÓRUM 02. - 07. februára 2014 Vysoké Tatry, Štrbské Pleso

Téma: UROGYNEKOLÓGIA, MAMOLÓGIA VÁRIA

Pozvánka

Prihláška

Program

 

24.4. - 26.4.2014

POSTGRADUÁLNY KURZ, Kongresové centrum Smolenický zámok, Smolenice

Téma: HRUDNÍK Pľúca a srdce

Pozvánka

Prihláška

Program

 

20.6.2014

Medzinárodnú vedeckú konferenciu mamológov „ MAMMO TREN-D´ 2014 “ konanú pod záštitou Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v aule FŠT TnUAD T R E N Č Í N

Pozvánka, Prihláška, Informácie

Program, prednášky

 

24.8. - 29.8.2014

SUMMER FÓRUM, Kongresové centrum Hotel Stupka, Tále, Nízke Tatry

Téma: Chyby a omyly v diagnostike a terapii – akútne stavy

Pozvánka

Prihláška

Program

 

23.10. - 25.10.2014

POSTGRADUÁLNY KURZ, Kongresové centrum Smolenice

Téma: MR Muskuloskeletálny systém

Program

Prihláška

 

8.11.2014

Medzinárodný rádiologický deň, BANSKÁ ŠTIAVNICA

SRS IDOR

PRIHLÁŠKA

 

5.12.2014

Siedme  Trenčianske chyby a omyly v mamodiagnostike

POZVÁNKA - PRVÁ INFORMÁCIA – PRIHLÁŠKA