slovensky | english

Podujatia
Akcie SRS v roku 2013
(10/04/12)

11.12.201

v aule TnUAD konajú Šieste Trenčianske Chyby a omyly v mamodiagnostike

Chyby a omyly 2013 POZVÁNKA - PRVÁ INFORMÁCIA – PRIHLÁŠKA

 


Už uskutočnené podujatia

 

3.2. - 9.2.2013

XX. MEDZINÁRODNÉ RÁDIOLOGICKÉ WINTER FÓRUM, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso

Téma:GASTROENTEROLOGICKÁ RÁDIOLÓGIA VÁRIA

Pozvánka WF 2013

Prihláška WF 2013

Definitívny program WF 2013

 

4.4. - 6.4.2013

POSTGRADUÁLNY KURZ, Kongresové centrum Smolenický zámok, Smolenice

Téma: Muskuloskeletálny systém

Pozvánka

Program Smolenice

Prihláška Smolenice

 

9.5. - 11.5.2013

XXXVIII. Slovenský rádiologický kongres, Kongresové centrum SÚZA, Bratislava

Téma: Neurorádiológia ORL, Muskuloskeletálny systém Vária

Pozvánka+ Program

Informácie a prihláška

Program

 

21.6.2013

Medzinárodnú pracovnú konferenciu mamológov „ MAMMO TREN-D´ 2013 “ konanú pod záštitou Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v aule TnUAD T R E N Č Í N

Prvá pozvánka, predb. program, prednášky na IX MT

Pozvánka, Prihláška, Informácie

Program, prednášky

 

25.8. - 29.8.2013

SUMMER FÓRUM, Kongresové centrum Hotel Stupka, Tále, Nízke Tatry

Téma: Chyby a omyly Onkológia

Program

Pozvánka

Prihláška

 

11.10. - 12.10.2013

MR sympózium Donovaly 11.-12.10.2013 hotel Residence Donovaly, téma: MR neurodiagnostika-mozog, chrbtica

POZVÁNKA - PRIHLÁŠKA

PROGRAM

 

24.10. - 26.10.2013

POSTGRADUÁLNY KURZ, Kongresové centrum Smolenický zámok, Smolenice

Téma: Pediatrická rádiológia

Pozvánka a prihláška

Program

 

8.11.2013

IDOR – International Day of Radiology SRS, Bratislava, Mickiewiczova 13 /chir. pav./

Program