slovensky | english

Podujatia
Akcie SRS v roku 2012
(12/07/11)

 


Už uskutočnené podujatia

 29.1. - 3.2.2012

Winter Fórum Štrbské Pleso Patria – Hrudník a mamodiagnostika

Prihláška web DOC

Definitívny program WF

 

19. - 21.4.2012

postgraduálny kurz Stará Lesná – Intervenčná rádiológia

Program Stará Lesná 2012

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

 

11.5.2012

Východoslovenský rádiologický deň Bardejov, téma - GIT a muskuloskeletálny systém

Pozvánka na VRD 2012

Predbežný program VRD 2012

 

22.6.2012

VIII. Medzinárodnú pracovnú konferenciu mamológov „ MAMMO TREN-D´ 2012 “ konanú pod záštitou Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v aule TnUAD T R E N Č Í N

Pozvánka, Prihláška, Informácie

Definitívny program

 

26. - 30.8.2012

Summer Forum Tále – Kontroverzie v medicíne, akútne stavy

Prihláška SUMMER FÓRUM

Program Tále

 

8.11.2012

30 rokov CT a 20 rokov MR na Slovensku/životné jubileum - MUDr. V. Belan, PhD./, Smolenice

Prihláška

Program

 

9. - 10.11.2012

POSTGRADUÁLNY KURZ CPČ – Mamodiagnostika v rádiológií, Smolenice

Prihláška

Program

 

4.12.2012

V. CHYBY a OMYLY V MAMODIOAGNOSTIKE, 4.12.2012 - Trenčín

POZVÁNKA - PRVÁ INFORMÁCIA – PRIHLÁŠKA

PROGRAM - CHYBY A OMYLY