slovensky | english

Ako na to
Dialýza a aplikácia kontrastných látok.
(04/28/09)

Smernica pre používanie jódových kontrastných látok

 1. Prevencia nežiaducich reakcii na kontrastné látky u dospelých.
 2. Prevencia nefrotoxicity.
 3. Diabetici liečení metformínom.
 4. Prevencia paravazátov.
 5. Neskoré nežiaduce reakcie.
 6. Dialýza a aplikácia kontrastných látok.
 7. Manažment zvládnutia nežiaducich reakcií po aplikácii jódových kontrastných látok.

 

6. Dialýza a aplikácia kontrastných látok.

Dialyzovaní pacienti

Odporučenia

Hemodialýza
[hemodialýzou možno odstrániť všetku k.l. z tela pacienta]

 • Je treba zabrániť osmotickému a tekutinovému "preťaženiu".
 • Nevýhnutná je korelácia času aplikácie k.l. s časom hemodialýzy.
 • Pre odstránenie k.l. z tela je potrebné ďalšie hemodialyzačné sedenie.

Kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (KAPD)
[peritonálnou dialýzou možno odstrániť všetku k.l. z tela pacienta]

Rtg vyšetrenia:

 • Za účelom ochrany reziduálnej renálnej funkcie je potrebné postupovať v zmysle II. časti smernice: Prevencia nefrotoxicity.

 • Zavodnenie by malo byť vykonávané len po dôkladnej analýze stavu hladiny tekutín v tele pacienta.

 • Hemodialýza nie je odporučovaná.

MR- vyšetrenia:

 • Za účelom ochrany reziduálnych renálnych funkcii sa odporúča maximálna  dávka k.l. založenej na gadolíniu do 0,3 mmol/kg telesnej hmotnosti.

 • Hemodialýza nie je odporučovaná.

 

Pacienti s ťažkou redukovanou renálnou funkciou

 • Za účelom ochrany reziduálnej renálnej funkcie je potrebné postupovať v zmysle II. časti smernice: Prevencia nefrotoxicity (hydratácia, používanie malých dávok nízko osmolárnych k.l.).
 • Hemodialýza je nevýhnutná.
 • V prípade MR vyšetrení je potrebné zabrániť používaniu väčích dávok k.l. založených na gadolíniu, než je dávka 0,3 mmol/kg telesnej hmotnosti.

 

Použitá literatúra:

 1. S.K Morcos, H.S Thomsen, J.A.W Webb and members of the Contrast Media Safety Committee of the European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Dialysis and Contrast Media. Eur Radiol 2002; 12: 3026-3030.

Spracoval: Dr. A. Repovský, PhD.  

Copyright © 2001 Slovenská rádiologická spoločnosť. Všetky práva vyhradené.
Revidované: 03. 02. 2004 19:31:43 .

 

Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.