slovensky | english

How to / Ako na to
Neskoré nežiaduce reakcie.
(04/28/09)

Smernica pre používanie jódových kontrastných látok

  1. Prevencia nežiaducich reakcii na kontrastné látky u dospelých.
  2. Prevencia nefrotoxicity.
  3. Diabetici liečení metformínom.
  4. Prevencia paravazátov.
  5. Neskoré nežiaduce reakcie.
  6. Dialýza a aplikácia kontrastných látok.
  7. Manažment zvládnutia nežiaducich reakcií po aplikácii jódových kontrastných látok.

 

5. Neskoré nežiaduce reakcie.

Definícia:

Neskorá nežiaduca reakcia na intravaskulárne podanie jódovej kontrastnej látky je definovaná ako reakcia, ktorá sa vyskytne 1 hodinu až 1 týždeň po aplikácii k.l.

 

Reakcie:

Po i.v. aplikácii boli popísané mnohé neskoré symptómy (napr. nauzea, zvracanie, bolesti hlavy, svalov a kostí, horúčka). Mnohé z nich sú však bez vzťahu k aplikácii k.l.

Kožné reakcie sú podobného typu ako pravé neskoré nežiaduce reakcie na iné lieky. Sú zvyčajne mierneho až stredného stupňa a obmedzeného rozsahu.

Rizikové faktory pre vznik kožných reakcií:

Liečba:

Profylaktické opatrenia:

Odporučenie:

Je potrebné oznámiť pacientom, ktorí mali v minulosti reakciu na k.l.,alebo ktorí boli liečení interleukinom-2, že je u nich možná neskorá kožná reakcia a že by mali kontaktovať lekára, ak s tým budú mať problém.

 

Použitá literatúra:

  1. J.A.W Webb, F Stacul, H.S Thomsen, S.K Morcos, and members of the Contrast Media Safety Committee of the European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Late adverse reactions to intravascular iodinated contrast media. Eur Radiol 2003; 13: 181-184.

Spracoval: Dr. A. Repovský, PhD.  

Copyright © 2001 Slovenská rádiologická spoločnosť. Všetky práva vyhradené.
Revidované: 03. 02. 2004 19:31:43 .

 

Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.