slovensky | english

Ako na to
Prevencia paravazátov.
(04/28/09)

Smernica pre používanie jódových kontrastných látok

  1. Prevencia nežiaducich reakcii na kontrastné látky u dospelých.
  2. Prevencia nefrotoxicity.
  3. Diabetici liečení metformínom.
  4. Prevencia paravazátov.
  5. Neskoré nežiaduce reakcie.
  6. Dialýza a aplikácia kontrastných látok.
  7. Manažment zvládnutia nežiaducich reakcií po aplikácii jódových kontrastných látok.

 

4. Prevencia paravazátov.

 

Definícia:

Pri používaní vysokoosmolárnych iónových k.l. sa vzácne vyskytujú ťažké komplikácie spôsobené paravazátmi k. l., ako sú ulcerácie kože a podkožia. Môžu byť následkom aj malých paravazátov (menej ako 10ml). V niekoľkých prípadoch boli popísané nekrózy kože následkom väčších paravazátov nízkoosmolárnych neiónových k. l. napriek ich menšej toxicite. Keďže nie je možné úplne vylúčiť ťažké komplikácie u extravazátov nízkoosmolárnych k. l., musí sa zabrániť vzniku väčších paravazátov predovšetkým pri zvýšenom riziku komplikácií. V prípade už vzniklého paravazátu je nutná patričná liečba. I. v. aplikácia k. l., sa vykonáva pri urografií, pri flebografii dolných končatín, pri flebografii v. subclavia a pri CT. Pri flebografii dolných končatín sú extravazáty k.l. relatívne časté, nakoľko sa vykonáva punkcia zíl chrbta nohy pri edematóznom zhrubnutí. Keďže pri flebografii končatín a pri urografií sa aplikácia k. l. vykonáva manuálne, dajú sa paravazáty okamžite zistiť. Objem paravazálne aplikovanej k.l. je malý, nakoľko sa aplikácia okamžite preruší. Pri CT sa aplikácia k.l. vykonáva pomocou automatického injektora . Aplikácia k.l. vykonáva automaticky s dopredu zvolenou rýchlosťou, takže je objem paravazálne aplikovaného množstva tekutiny väčšinou väčší než 50ml.

Príznaky paravazátu:

Paravazát môže spôsobovať pálivé bolesti, ale môže byť aj bez príznakov. Lokálne sa nachádza začervenalý, na tlak citlivý opuch, u ktorého od určitej veľkosti je tiež pocit napätia.
Malé paravazáty spontánne vymiznú. U väčších paravazátov môžu príznaky pretrvávať 2 až 3 dni. Klinický priebeh väčších paravazátov je nepredvídateľný. U extravazátov iónových k.l. môže dôjsť následkom toxického účinku k léziám kože (nekrózy), k poškodeniu priľahlých ciev, nervov ,šliach a kĺbov následkom fibrózy (tvorba jaziev).Tieto zmeny môžu prebiehať v období až do 140 dní po aplikácií k.l. Existuje skupina príznakov, ktorá sa vyskytne v priebehu 1 až 4 hodín a poukazuje na ťažké poškodenie kože a podkožia. Ide o kožné pľuzgieriky, narušenú tkanivovú perfúziu (zmenšené a spomalené opätovné plnenie kapilár po stlačení tkaniva prstami ), zmeny farby kože a redukovaný pulz. V niekoľkých prípadoch kožných nekróz z paravazátov neiónových k.l. bola pozorovaná dobrá tendencia k vyliečeniu.
Paravazálna aplikácia väčšieho množstva k. l. spôsobuje okrem toxického poškodenia aj mechanickú kompresiu ciev s následnou poruchou prekrvenia v príslušnom cievnom teritóriu.
Lokálna bolesť cievy sa môže vyskytnúť následkom extravazátu pri aplikácií vysokoosmolárnej iónovej k.l. Tento príznak sa však pri používaní nízkoosmolárnych k.l. nepozoruje.

Zvýšené riziko paravazálnej aplikácie k.l.:

 

Zvýšené riziko ťažkých komplikácií :

Profylaktické opatrenia:

Doporučovaná liečba :

Použitá literatúra:

  1. Cohan R.H., J.H. Ellis, W.L. Garner: Extravasation of radiographic contrast material: recognition, prevention, and treatment. Radiology 1996: 200, s. 593-604

Spracoval: Dr. A. Repovský, PhD.   Schválené na zasadnutí výboru SRS, 31. augusta 2002, Tále, Nízke Tatry

Copyright © 2001 Slovenská rádiologická spoločnosť. Všetky práva vyhradené.
Revidované: 03. 02. 2004 19:31:43 .

 

Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.