slovensky | english

Ako na to
Prevencia nefrotoxicity.
(04/28/09)

Smernica pre používanie jódových kontrastných látok

 1. Prevencia nežiaducich reakcii na kontrastné látky u dospelých.
 2. Prevencia nefrotoxicity.
 3. Diabetici liečení metformínom.
 4. Prevencia paravazátov.
 5. Neskoré nežiaduce reakcie.
 6. Dialýza a aplikácia kontrastných látok.
 7. Manažment zvládnutia nežiaducich reakcií po aplikácii jódových kontrastných látok.

 

2. Prevencia nefrotoxicity.

Definícia:

Nefrotoxické poškodenie obličiek následkom podania k.l. je stav, u ktorého došlo k poškodeniu funkcie obličiek ( k zvýšeniu sérového kreatinínu o viac než 25% alebo o 44 µmol/l) v priebehu 3 dní po intravaskulárnej aplikácii k.l. v neprítomnosti alternatívnej etiológie.

Rizikové faktory:

U pacientov s rizikovými faktormi sa odporučuje:

U pacientov s rizikovými faktormi sa neodporučuje:

Použitá literatúra:

 1. S.K.Morcos, H.S.Thomsen, J.A.Web and Members of the Contrast Media Safety Committee of the European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Contrast media-induced nephrotoxicity: a consensus report, Eur Radiol 1999; 9: p.1602-1613. 

 2. Thomsen H.S. Nephrotoxicity. In: Trends in Contrast Media (eds: Thomsen H.S., Muller R.N., Mattrey R.F.). Springer 1999;s.103-116.

 3. C.M. Erley, B.D. Bader: Auswirkungen einer intravasalen Röntgenkontrastmittelgabe auf die Nierenfunktion - Risiken und Prävention. Fortschr Röntgenstrahlen 2000; 172: s. 791-797.

 4. M.E. Tublin, M.E. Murphy, F.N. Tessler: Current concepts in contrast media-induced nephropathy. AJR : 171, October 1998 s. 933-939.

 

Spracovali: Dr. A. Repovský, PhD. a prof. Dr. Bilický J., CSc.  na základe smernice ESUR (European Society of Urogenital radiology).

Schválené na zasadnutí výboru SRS, 31. augusta 2002, Tále, Nízke Tatry

Copyright © 2001 Slovenská rádiologická spoločnosť. Všetky práva vyhradené.
Revidované: 03. 02. 2004 19:31:43 .

  

Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.