slovensky | english

Ako na to
Prevencia nežiaducich reakcii na kontrastné látky u dospelých.
(04/28/09)

Smernica pre používanie jódových kontrastných látok

 1. Prevencia nežiaducich reakcii na kontrastné látky u dospelých.
 2. Prevencia nefrotoxicity.
 3. Diabetici liečení metformínom.
 4. Prevencia paravazátov.
 5. Neskoré nežiaduce reakcie.
 6. Dialýza a aplikácia kontrastných látok.
 7. Manažment zvládnutia nežiaducich reakcií po aplikácii jódových kontrastných látok.

 

1. Prevencia nežiaducich reakcii na kontrastné látky u dospelých.

 1. Rizikové faktory

 • v anamnéze reakcia na podanie k.l., tak mierna (napr. urtika, bronchospazmus, mierna hypotenzia) , ako aj závažná (napr. kŕče, ťažký bronchospazmus, edém pľúc, kardiovaskulárny kolaps)

 • Astma

 • Alergia vyžadujúca medikamentóznu liečbu

 1. Redukcia rizika vzniku celkovej reakcie na k.l.

 • Používanie neiónových kontrastných látok

 1. Premedikácia je odporučovaná v skupine rizikových pacientov (podľa definovania časti A. smernice

 • pri použití iónových k.l.

 • ak sa používajú neiónové k.l., nie sú jednotné názory na hodnotu premedikácie

 1. Odporučovaná premedikácia

 • Kortikosteroidy

 

Prednisolon 30 mg p.o. alebo metylprednisolon 32 mg p.o. 12 a 2 hod. pred aplikáciou k.l. 

Kontraindikácie pre použitie kortikoidov: Diabetes mellitus, aktívna TBC, ulcus ventriculi/duodeni, systémová infekcia.

Kortikoidy nie sú účinné, ak sa aplikujú menej než 6 hodín pred podaním k.l.

 

 • H1 a H2 antihistaminiká možno použiť doplnkovo ku kortikoidom a bezprostredne pred aplikáciou k.l.(napr. Fenistil®: 1ml/10kg i.v. počas 2 min.)

 1. U pacientov s vysokým rizikom vzniku nežiadúcej reakcie, ak je nevyhnutné i.v. podanie jódovej k.l., je nutné zabezpečiť rýchlu dostupnosť resuscitačného tímu v čase vyšetrenia.
 1. Pamätaj na všetkých pacientov

 • Maj pripravené resuscitačné lieky vo vyšetrovacej miestnosti.

 • Pozoruj pacientov 20 - 30 min. po aplikácii k.l. Väčšina nežiaducich účinkov sa vyskytuje počas prvých 30 min. po aplikácii k.l.

 1. Extravaskulárna aplikácia (napr. p.o.).

 •  Ak sa predpokladá absorpcia alebo prenik k.l. do krvného obehu, majú sa použiť rovnaké preventívne prostriedky ako pri priamej intravaskulárnej aplikácii.

Použitá literatúra:

 1. S.K.Morcos, H.S.Thomsen, J.A.W. Web Contrast Media Safety Committee of the European Society of Urogenital Radiology (ESUR): Prevention of generalized reactions to contrast media: a consensus report and guidelines. Eur Radiol 2001;11: s. 1720-1728.  

 2. S.K.Morcos, H.S.Thomsen: Adverse reactions to iodinated contrast media. Eur Radiol 2001;11: 7: s. 1267-1275

 3. C.M. Erley, B.D. Bader: Auswirkungen einer intravasalen Röntgenkontrastmittelgabe auf die Nierenfunktion - Risiken und Prävention. Fortschr Röntgenstrah 2000; 172: s. 791-797

 4. B. Newman: Delayed adverse reaction to nonionic contrast agents. Ped Radiol 2001; 31: 597-599.

Spracoval: Dr. A. Repovský, PhD   a prof. Dr. Bilický J., CSc.na základe smernice ESUR (European Society of Urogenital radiology).

Schválené na zasadnutí výboru SRS, 31. augusta 2002, Tále, Nízke Tatry
Copyright © 2002 Slovenská rádiologická spoločnosť. Všetky práva vyhradené.
Revidované: 03. 02. 2004 19:31:43 .

Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.