slovensky | english

Ako na to
Smernica pre používanie jódových kontrastných látok
(04/28/09)

  1. Prevencia nežiaducich reakcii na kontrastné látky u dospelých.
  2. Prevencia nefrotoxicity.
  3. Diabetici liečení metformínom.
  4. Prevencia paravazátov.
  5. Neskoré nežiaduce reakcie.
  6. Dialýza a aplikácia kontrastných látok.
  7. Manažment zvládnutia nežiaducich reakcií po aplikácii jódových kontrastných látok.

 

Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.